Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezetés

A Tóth Judit EV. (8514 Mezőlak, Kossuth L.u.60.) (a továbbiakban Tóth Judit EV., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

http://www.bioboltbudapesten.hu címeken elérhető szolgáltatás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők és a http://www.bioboltbudapesten.hu/adatvedelmi-nyilatkozat címen.

A Tóth Judit EV. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Tóth Judit EV. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Tóth Judit EV. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Tóth Judit EV. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Bioboltbudapesten.hu honlappal (továbbiakban: „Weboldalak”) kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Felhívjuk a Tóth Judit EV. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

2.1. A Weboldalak látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, IP cím, a meglátogatott tartalom címe.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 90 nap.

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A szolgáltató sütik segítségével tudja a felhasználó számítógépén elmenteni az ún. kedvenc linkeket, illetve ily módon történik a levelező szolgáltatásokhoz kapcsolódó belépési adatok elmentése. Javasoljuk, hogy csak abban esetben mentse el azonosítóit, ha csak Ön használja számítógépét, és más így nem férhet hozzá levelezéséhez.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: http://www.google.com/analytics.

2.2. Weboldalakon történő regisztráció

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele, a www.bioboltbudapesten.hu ingyenes hírlevelének kiküldése, hogy tájékoztassa regisztrált olvasóinkat az egészséges életmóddal kapcsolatos további témákban (pl. bioboltok kedvezményei, stb.).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, jelszó, regisztráció dátuma, a felhasználó kedvenc linkjei és más személyes beállításai.

Az adatok törlésének határideje: határozatlan, a nem élesített regisztrációs kérelmek esetén három nap.

A személyes adatok módosítását és törlését belépve lehetséges kezdeményezni.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: bejegyzés alatt.

2.3. Biobolt beküldése a Weboldalakon

Amennyiben valaki egy linket és hozzá kapcsolódó tartalmat hasznosnak talál, a honlapon keresztül beküldheti az adatkezelőnek. A weboldalakon a BIOBOLT BEKÜLDÉS gombra kattintva, az adatok megadását követően weboldalunk adminisztrátora ellenőrzi az adatokat, majd az adatok helyességét követően megjeleníti a beküldött tartalmat.

Az adatkezelés célja: a linket, szöveges és képi tartalmat tartalmazó üzenet beküldése. A megadott kapcsolattartásra szolgáló adatokat megfelelő elővigyázatossággal tároljuk, és kizárólag a következő célokra használjuk:

a) Értesítések a hirdető bioboltbudapesten.hu-n való megjelenésével kapcsolatban (pl. értesítés a hirdető regisztrációjával kapcsolatban, felhasználói visszajelzések továbbítása, stb.)

b) Értesítések és hírek a bioboltbudapesten.hu-val, annak szolgáltatásaival, lényegesebb változásokkal, fejlesztésekkel, újabb ingyenes szolgáltatások hozzáadásával kapcsolatban, valamint olyan értesítések a bioboltbudapesten.hu-t üzemeltető Tóth Judit EV.-től, amelyek véleményünk szerint hasznosak lehetnek az Ön marketing munkájának hatékonyabbá tételében. A bioboltbudapesten.hu-t folyamatosan fejlesztjük, aminek eredményeiről szintén értesítjük hirdetőinket.

c) A bioboltbudapesten.hu ingyenes hírlevelének kiküldése, amelynek célja, hogy segítsen hirdetőinknek a bioboltbudapesten.hu-n és más médiumokban eredményesen, hatékonyan hirdetni.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: a beküldő neve és e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: határozatlan.

2.4. A szolgáltatás ügyfél levelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Kapcsolat rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.

A Tóth Judit EV. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

2.5. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A Tóth Judit EV. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Tóth Judit EV. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén található.

A Tóth Judit EV. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Tóth Judit EV. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Tóth Judit EV. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

4. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Tóth Judit EV.

Székhely: 8514 Mezőlak Kossuth L.u.60.

Adószám: 61683721-3-39

Telefon: 06.30.275.85.25

E-mail: juteam@gmail.com

Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-136812/2018.

5. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére a Tóth Judit EV., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Tóth Judit EV. költségtérítést állapít meg.

A Tóth Judit EV. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Tóth Judit EV. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Budapest, 2012. május 25.

Biobolt IV. kerület

Biobolt VI. kerület

Biobolt VII. kerület

Biobolt VIII. kerület

Biobolt IX. kerület

Biobolt XIX. kerület

Időjárás Budapesten

Böngésző optimalizált

Elérhetőségeink

Tóth Judit
Üzenetküldés

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-136812/2018

Copyright © 2012 Bioboltbudapesten.hu * Minden jog fenntartva.
Biobolt, bio bolt, bioboltok, bio termék, biobolt Budapesten, biopiac, biobolt Budapest, bioboltok Budapest, bio webáruház, bioboltok Budapesten, bio bolt Budapest, biotermékek, bio webáruházak, bio élelmiszerek